top of page

Teledu

O'r Galon Mared
O'r Galon Byd Enlli a Gwenno

O'r Galon: Byd Enlli a Gwenno

 

Mi gafodd Enlli fabi pan oedd hi’n ifanc.

 

Roedd Gwenno fach yn fyddar. Mae hi wedi cael cochlear implants i’w helpu hi i glywed.

Geraint Jarman

Siarad Plant

 

Plant o wahanol rannau o Gymru yn dweud eu dweud am y byd a'i bethau.  Digon o gyfle i chwerthin, gwenu a rhyfeddu.

 

Cyd-gynhyrchiad gan gwmni Orchard a Goriad ar gyfer S4C

Cymry'r Cant

 

Cyfres deledu am wyth o bobol dros 100 oed.

 

Straeon dirdynnol ac ysgafn gan wyth o siaradwyr Cymraeg mewn gwahanol rannau o Gymru.

 

Clicia ar y llun i wybod mwy am wyth o bobol arbennig iawn.

O'r Galon: Mared

 

Mared Jarman sy'n byw bywyd llawn, er bod ei golwg hi'n wael iawn. 

 

Rhaglen ddogfen yn dilyn Mared ar ôl iddi hi adael ysgol.

 

Geraint Jarman

Geraint Jarman

 

Geraint Jarman yn siarad am ei fywyd personol ac am ei gerddoriaeth dros y blynyddoedd.

 

Rhaglen ddogfen gan y cerddor Griff Lynch a Chwmni Goriad.

bottom of page