Radio

Fy Stori i: Wyn

"Roedd y gwir Wyn Thomas yn cuddio y tu ôl i'r botel, y sigarets a'r wên."

Roedd Wyn bron yn 79 oed cyn iddo sylweddoli ei fod wedi cael pyliau o iselder ysbryd ers pan oedd yn blentyn.  

 

Rhan raglen  gan Goriad ar gyfer BBC Radio Cymru

Fy Stori i: Amanda

Amanda James yn siarad yn agored iawn am pa mor anodd ydi pethau ar ôl iddi hi a'i phartner fethu cael plant.

Rhan raglen  gan Goriad ar gyfer BBC Radio Cymru

Fy Stori i:  Mansel

Mansel Jones yn siarad am ei gefnder, Ross, aeth ar goll yn 1965.

Rhan o raglen gan Goriad ar gyfer BBC Radio Cymru

Anorexia a Fi

Mair Elliott a'i brwydr yn erbyn Anorexia.

Mae Mair yn siarad yn hynod o onest am ddelio ag Anorexia.

Mi gafodd y rhaglen ei henwebu ar gyfer Gwobrau Mind Prydain

Rhaglenni gan Goriad ar gyfer BBC Radio Cymru.

Fy Stori i:  Annette

Stori Annette Edwards , nath orfod gadael y WRAF - a hynny oherwydd ei bod hi'n hoyw.

Rhan o raglen gan Goriad ar gyfer BBC Radio Cymru

MS, Fy Nheulu a Fi

Rhan o raglen sy'n dangos sut nath teulu Radha a Tegid ymateb ar ôl i MS Radha waethygu dros nos.

Mae Radha yn niwro-wyddonydd, yn dod o Singapore ac yn siarad Cymraeg yn rhugl.

 

Rhan o raglen gan Goriad ar gyfer BBC Radio Cymru.

Annette Edwards - Bwlio

Syndrom Down a Fi

Rhaglenni gyda theuluoedd sy'n byw gyda Syndrom Down.

Clicia ar y llun i weld y gwahanol raglenni.

Rhaglenni gan Goriad ar gyfer BBC Radio Cymru

Plant

​​Clicia ar y llun i weld plant yn trafod y byd a'i bethau. 

Digon yma i wneud i ti feddwl - a digon i wneud i ti wenu.

Fideos byr o raglenni gan Goriad ar gyfer BBC Radio Cymru.

Byd Awtistiaeth

Byd Awtistiaeth

 

Pobol o wahanol rannau o Gymru yn siarad yn agored ac annwyl am fyw gydag awtistiaeth.

Clicia ar y llun i weld y fideos.

 

Annette Edwards - Bwlio

Bwlio

 

Dynes yn siarad yn agored am fwlio plentyn pan oedd y ddwy yn yr ysgol. 

 

Clicia ar y llun i weld Annette yn siarad a gweld Robert John yn dweud sut beth ydi cael dy fwlio.

Tewach na Dwr

Tewach na Dŵr

 

Rhaglen am efeilliaid ydi Tewach na Dŵr.

 

Mi glywn ni setiau o efeilliaid yn siarad am y berthynas unigryw sy rhyngddyn nhw.

O Enau Plant Bychain

O Enau Plant Bychain

 

Plant rhwng 7 ac 11 oed yn trafod y byd a'i bethau!

 

Angylion, Arwyr, Cas fwyd, materion mawr y byd, anrhegion Nadolig gwaetha erioed a llawer llawer mwy.

Yn 9 a 10 oed

Yn 9 a 10 oed

Plant yn dweud sut beth ydi bod yn 9 a 10 oed.  

 

Y dwys a'r ysgafn. Clicia ar y llun i wylio fideos o'r cyfranwyr.

Cymraeg 2050

 

Yr actores Lauren Phillips yn siarad am y Gymraeg gyda rhai o'i ffrindiau yn ardal Penybont-ar-ogwr.

​​

Jemma West

Byw gydag Arthur

Mae gan Jemma arthritis ers pan oedd hi'n blentyn.  Mi roddodd hi'rygorau i’w thabledi lladd-poen i drio cael babi.

Fe aeth Goriad yn ôl at Jemma i weld sut mae hi'n dygymod â bywyd gyda'i babi, Alys.

Prydael

Prydael

 

Pobol rhwng 11 ac 86 oed yn dweud eu dweud am ganlyniad y Refferendwm i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Rhaglen ddogfen ar gyfer BBC Radio Cymru.

Yws Gwynedd

Lle yn y Llety

 

Ywain Gwynedd sy'n ymuno â rhai o staff a chwsmeriaid gwesty'r Black Boy yng Nghaernarfon.

 

Digon i'w drafod a lot o hwyl!

Gofal Pia Hi

Gofal Pia Hi

 

Rhaglen radio lle mae Delwyn Williams yn egluro sut newidiodd bywyd ei deulu pan wnaethon nhw ddarganfod fod gan ei wraig, Olga, MS.

 

Mi dreuliodd Delwyn tua 30 mlynedd yn mynd i weld Olga mewn ysbytai.

Eurgain Gwilym

Swyn Zimbabwe

Rhaglen radio am daith Eurgain o Brifysgol Llambed i Zimbabwe.

Fe aeth Eurgain yno fel gwirfoddolwr i helpu i godi llyfrgell ar gyfer plant anabl.

Stori Mark

Mark Phillips, dyn ifanc o Sancler sydd a Pharlys yr Ymennydd.

Mae'n debyg y cei di sioc wrth wylio'r fideo yma.  Mae'n anodd credu y byddai pobol yn dweud y math yma o beth wrth berson mewn cadair olwyn.