top of page

Prydael

Pobol rhwng 11 ac 86 oed yn dweud eu dweud ar ôl canlyniad y Refferendwm i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Mi gafodd y rhaglen ei darlledu ar BBC Radio Cymru.

bottom of page