top of page

O’r Galon: Mared

 

O’r Galon: Mared oedd rhaglen deledu gynta Goriad.

 

Roedd y rhaglen yma’n dilyn misoedd cyntaf Mared Jarman ar ôl iddi hi adael ysgol. Mae gan Mared gyflwr o’r enw 'Stargardt Disease' sy’n golygu nad ydi hi’n gallu gweld yn dda o gwbwl.  

 

Dydi Mared ddim eisiau defnyddio ffon wen na chael ci tywys. Mae hi’n benderfynol o fyw bywyd llawn.

 

 

bottom of page