top of page

Detholiad o Fideos

Rhannau o rai o raglenni Goriad ar gyfer BBC Radio Cymru.

Pan benderfynodd Helen Holland o Môn ar Lwy ddechrau gwneud hufen iâ, doedd ei theulu hi ddim yn hapus o gwbwl

Rhannau o raglen am deuluoedd sy'n byw gyda Syndrom Down

Mae Mair yn siarad yn hynod o onest am ddelio ag Anorexia.
 

Rhannau o raglen am deuluoedd sy'n byw gydag Awtisiaeth

Rhan o raglen sy'n dangos sut nath teulu Radha a Tegid ymateb ar ôl i MS Radha waethygu dros nos.
  Mae Radha yn niwro-wyddonydd, yn dod o Singapore ac yn siarad Cymraeg yn rhugl.

Mae Rhys wrth ei fodd yn wynebu heriau newydd.  Mae wedi gweithio mewn sawl maes - ac mae wrth ei fodd yn magu adar.

bottom of page