top of page

O'r Galon: Byd Enlli a Gwenno

 

Mi sylweddolodd Enlli ei bod hi’n disgwyl babi pan oedd hi dal yn yr ysgol.  Ychydig ar ôl i Gwenno gael ei geni fe gafodd y teulu wybod ei bod hi’n fyddar.
 
Mi gafodd Gwenno fach cochlear implants. Roedd hyn yn golygu gosod teclynau y tu mewn i’w phen i’w helpu hi i glywed.  
 
Yn y rhaglen ddogfen gadarnhaol yma, mae Enlli a’i rhieni yn siarad yn agored am y ffordd y gwnaeth bywydau’r teulu agos yma newid mewn cyfnod o ychydig wythnosau.

Clicia ar y llun i wylio'r rhaglen

bottom of page