top of page

Dewi Tudur

Mae hwn yn fis enfawr i Dewi Tudur. Mi fydd ei lyfr cynta, Dewey and the Dragonfly, yn cael ei gyhoeddi.  Mi fydd ar werth mewn sawl gwlad o gwmpas y byd.

Dyma gyfle i weld a chlywed stori bersonol Dewi.

This is a huge month for Welsh artist Dewi Tudur. His first book Dewey and the Dragonfly will be published and sold in various countries around the world on 30 June 2021.  

Click on the video to see and hear Dewi's personal story.

bottom of page