top of page

Byd Awtistiaeth

Pobol mewn gwahanol rannau o Gymru yn trafod y sbectrwm awtistig.

Rhaglen gan Goriad ar gyfer BBC Radio Cymru.

Siwan, Catrin, Marie, Nath a Mari yn dweud sut beth ydi Byd Awtistiaeth

Siwan Wyn Head o Lanfaircaereinion yn sôn am ei mab, Jonathan  sydd ar y sbectrwm awtistiaeth.

Marie James o ardal Cross Hands yn Sir Gaerfyrddin syn sôn am ei mab, Trystan, sy'n oedolyn.

Nath Trevett yn gerddor gwerin ac mae ar y sbecrtrwm awtistiaeth. Mae ganddo syndrom Asperger.

Dr Catrin Elis Williams yn sôn am ei mab Daniel sydd ar y sbectrwm awtistiaeth. 

Mae Mair Elliot o Sir Benfro ar y sbectrwm awtistiaeth. Mae hi'n siarad mewn cynadleddau a digwyddiadau i wneud pobol yn fwy ymwybodol o'r cyflwr.

bottom of page