Aled Glynne oedd Golygydd BBC Radio Cymru rhwng 1995 a 2006.  Ail lansiodd yr orsaf yn llwyddiannus yn 1995. Fe wnaeth barhau i gyflwyno  newidiadau i Radio Cymru dros y blynyddoedd, gan ddenu gwrandawyr newydd a chynulleidfa iau at yr orsaf.  

Cyn hynny roedd Aled yn Olygydd Newyddion Radio Cymru ac yn Uwch Gynhyrchydd gwasanaeth Newyddion y BBC ar S4C.  Aled hefyd arweiniodd y tîm sefydlodd wefan Gymraeg gyntaf y BBC, Cymru'r Byd.

Yn ogystal â chynhyrchu rhaglenni teledu a radio, mae Aled  yn darlithio ym Mhrifysgol De Cymru yng Nghaerdydd. Mae hefyd yn feirniad radio a theledu gyda'r Wyl Cyfryngau Celtaidd, Bafta Cymru a'r Wales Media Awards.

Afryl Davies - Goriad

Aled Glynne 

Aled Glynne - Goriad

Athrawes oedd Afryl cyn rheoli ei chwmni ymgynghorol, Gafal, rhwng 2004 a 2007.

Mae wedi gweithio fel Ymgynghorydd Annibynnol i nifer o sefydliadau Cenedlaethol yng Nghymru a thu hwnt. Roedd y gwaith yn cynnwys arwain prosiectau Prydeinig ar gyfer y BBC.

Mae gan Afryl brofiad o drefnu ac arwain cynadleddau, gweithdai a chyrsiau.

Afryl ac Aled sy'n cynhyrchu rhaglenni radio a theledu Goriad.

 

Fe gafodd Goriad Cyfyngedig ei sefydlu gan Aled Glynne ac Afryl Davies yn 2007. Mae'r cwmni'n cynhyrchu rhaglenni radio a theledu. Mae Goriad hefyd yn trefnu ac yn arwain gweithdai a chyrsiau.

Afryl Davies