top of page

 

Fe gafodd Goriad Cyfyngedig ei sefydlu gan Aled Glynne ac Afryl Davies yn 2007. Mae'r cwmni'n cynhyrchu rhaglenni radio a theledu. Mae Goriad hefyd yn trefnu ac yn arwain gweithdai a chyrsiau.

Llun Aled - Llundain _edited.jpg

​Roedd Aled Glynne yn Olygydd BBC Radio Cymru rhwng 1995 a 2006. 

 

Ail lansiodd yr orsaf yn llwyddiannus yn 1995. Fe wnaeth barhau i gyflwyno  newidiadau i Radio Cymru dros y blynyddoedd, gan ddenu gwrandawyr newydd a chynulleidfa iau at yr orsaf.  

Cyn hynny roedd Aled yn Olygydd Newyddion Radio Cymru ac yn Uwch Gynhyrchydd gwasanaeth Newyddion y BBC ar S4C.  Aled hefyd arweiniodd y tîm wnaeth sefydlu gwefan Gymraeg gyntaf y BBC, Cymru'r Byd.

Yn ogystal â chynhyrchu rhaglenni teledu a radio, mae Aled  yn trefnu ac yn cynnal gweithdai a chyrsiau.

 

Mae ganddo hefyd brofiad helaeth o fod yn feirniad gyda sefydliadau fel Yr Wyl Cyfryngau Celtaidd, Wales Media Awards a Bafta Cymru

Aled Glynne 

Afryl Davies - Goriad

Athrawes oedd Afryl cyn rheoli ei chwmni ymgynghorol, Gafal, rhwng 2004 a 2007.

Yn 2007, mi nath Afryl greu cwmni Goriad gydag Aled Glynne.

 

Mae wedi gweithio fel Ymgynghorydd Annibynnol i nifer o sefydliadau Cenedlaethol yng Nghymru a thu hwnt. Roedd y gwaith yn cynnwys arwain prosiectau Prydeinig ar gyfer y BBC.

Mae gan Afryl brofiad o drefnu ac arwain cynadleddau, gweithdai a chyrsiau.

Afryl ac Aled sy'n cynhyrchu rhaglenni radio a theledu Goriad.

Afryl Davies 

bottom of page