top of page

Yn 9 a 10 oed

Plant 9 a 10 oed yn dweud eu dweud.

Rhaglenni gan Goriad ar gyfer BBC Radio Cymru

"Felly, disgrifiwch berson 60 oed imi." 

RHYBUDD: Paid â gwylio'r fideo yma os wyt ti'n 60+.

Rhodri ac Osian, o Ysgol Aberteifi yn dweud be maen nhw'n ei hoffi a ddim yn ei hoffi

Rhodri, Osian, Alaw, Izzy, Halle ac Amber o Ysgol Aberteifi yn dweud sut beth ydi bod yn naw a deg oed.

Anest, Cai, Martha, Cian, Rhiannon o Ysgol Pen-y-Bryn ym Methesda  yn dweud sut beth ydi hi i fod yn naw a deg oed.

Gruff, Glesni, Beca a Rob o ysgol gynradd Dinas Mawddwy. 

Siôn, Elin, Amy-Grace, Sonny a Satpal o Ysgol Kingsland yng Nghaergybi.

Niamh , Sophie, Osian, Dylan a Nia o Ysgol gynradd Cynwyd Sant ym Maesteg.

bottom of page